Archive for 'Homepage Slider'

Fiskalizacija i fiskalna blagajna

Posted by:

Fiskalizacija i fiskalna blagajna

Imamo fiskalnu blagajnu (kasu) i rješena je fiskalizacija za programe izrađene u FileMaker Pro 10,11,12 za Mac i PC platformu.

Continue Reading →
0

Izrada poslovnih i ostalih aplikacija

Posted by:

Izrada poslovnih i ostalih aplikacija

Izrađujemo poslovne i ostale aplikacije prema vašim željama u bazi podataka FileMaker Pro 11/12

- Financijsko knjigovodstvo (kunsko, devizno…)
- Obračun plaća
- Kasa s maloprodajom
- Veleprodaja sa skladištem
- Komercijalni program za izdavanje računa
- Frizerski salon  za izdavanje računa
- Program za praćenje i obračun projektnih zadataka
- Izrada novih programa

Continue Reading →
0

Izrada poslovnih i ostalih aplikacija

Posted by:

Izrada poslovnih i ostalih aplikacija

Izrađujemo poslovne i ostale aplikacije prema vašim željama u bazi podataka FileMaker Pro 11/12

- Financijsko knjigovodstvo (kunsko, devizno…)
- Obračun plaća
- Kasa s maloprodajom
- Veleprodaja sa skladištem
- Komercijalni program za izdavanje računa
- Frizerski salon  za izdavanje računa
- Program za praćenje i obračun projektnih zadataka
- Izrada novih programa

Continue Reading →
0

Izrada poslovnih i ostalih aplikacija

Posted by:

Izrada poslovnih i ostalih aplikacija

Izrađujemo poslovne i ostale aplikacije prema vašim željama u bazi podataka FileMaker Pro 11/12

- Financijsko knjigovodstvo (kunsko, devizno…)
- Obračun plaća
- Kasa s maloprodajom
- Veleprodaja sa skladištem
- Komercijalni program za izdavanje računa
- Frizerski salon  za izdavanje računa
- Program za praćenje i obračun projektnih zadataka
- Izrada novih programa

Continue Reading →
0