Izrada novih programa

Izrada novih programa

U slučaju da nijedan od ponuđenih gotovih programa ne zadovoljava potrebe Vašeg poslovanja, možemo Vam ponuditi izradu potpuno novog programa.

Novi program izrađuje se prema Vašim uputama te je na taj način omogućena potpuna prilagodba Vašem poslovanju.

Također, moguće je neki od postojećih programa dodatno prilagoditi prema Vašim potrebama.

U slučaju da Vas zanima usluga izrade novih programa ili prilagodbe postojećih, molimo ispunite obrazac i mi ćemo Vam se javiti radi daljnjeg dogovora.